Antagningspoäng för Polska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07436

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 0.35
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Polska på Stockholms universitet 16.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 9 personer till Polska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm