Antagningspoäng för Portugisiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07437

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 14.38
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Portugisiska på Stockholms universitet 11.00 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 15 personer till Portugisiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm