Antagningspoäng för Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Stockholms universitet

Programkod: SU-66202

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 28 personer till Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm