Antagningspoäng för Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-66201

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 75 personer till Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 4 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm