Antagningspoäng för Svenska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07440

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 11.48
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Svenska på Stockholms universitet 17.26 i urvalsgrupp BI, 11.48 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 32 personer till Svenska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm