Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34434

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.55 0.45 4.00
Urval 2 14.05 15.55 0.20 3.00
Vårterminen år 2014 hade Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 153 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm