Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34426

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 17.63 0.70 4.00
Urval 2 14.20 15.89 0.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 152 personer till Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare vid Stockholms universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm