Antagningspoäng för Agroecology - Master's Programme vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81028

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Agroecology - Master's Programme vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 30 personer till Agroecology - Master's Programme vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala