Antagningspoäng för Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91003

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.23 0.95 0.00
Urval 2 14.30 14.35 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 227 personer till Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 17.85 1.10 0.00
Urval 2 16.40 17.03 1.00
För höstterminen år 2015 hade Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 263 personer till Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.77 1.15 0.00
Urval 2 17.70 17.90 1.15
För höstterminen år 2014 hade Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.77 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 342 personer till Agronomprogrammet - ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala