Antagningspoäng för Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91012

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.59 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.59 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 251 personer till Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 2 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 16.98 0.75 3.50
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 229 personer till Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.10 1.15 0.00
Urval 2 18.70 17.04 1.00
För höstterminen år 2016 hade Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 282 personer till Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 1 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.87 18.49 1.20 4.00
Urval 2 17.30 15.97 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.87 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 347 personer till Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 2 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 19.42 1.20 0.00
Urval 2 16.60 18.38 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 325 personer till Agronomprogrammet - husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 1 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 1 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala