Antagningspoäng för Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91030

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 14.88 0.30 99.99 0.00
Urval 2 12.10 18.16 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 165 personer till Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.20 0.65 3.00
Urval 2 14.14 10.98 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 209 personer till Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.49 0.95 0.00
Urval 2 15.20 15.96 0.65
För höstterminen år 2014 hade Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 237 personer till Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala