Antagningspoäng för Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91004

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.23 0.65 99.99 4.00
Urval 2 14.25 14.69 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 196 personer till Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 10 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 15.49 0.60
Urval 2 15.04 16.74 0.60 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Agronomprogrammet - livsmedel på Sveriges Lantbruksuniversitet 15.04 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 177 personer till Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 2 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 14.20 0.40 99.99 0.00
Urval 2 20.80 14.20 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.66 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 179 personer till Agronomprogrammet - livsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 2 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 1 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala