Antagningspoäng för Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91005

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.30 1.05 99.99 0.00
Urval 2 18.70 17.30 1.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 170 personer till Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.72 17.75 0.85 0.00
Urval 2 11.72 19.00 0.85 99.99
För höstterminen år 2015 hade Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 11.72 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 176 personer till Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 14.18 0.50 99.99 3.00
Urval 2 13.25 17.07 0.50 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 14.18 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 173 personer till Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 13 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala