Antagningspoäng för Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91044

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 187 personer till Agronomprogrammet - mark/växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 16 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala