Antagningspoäng för Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91007

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.63 11.58 0.85
Urval 2 12.63 11.58 1.25 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram på Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 i urvalsgrupp BI, 11.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 97 personer till Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.50 0.75 99.99 0.00
Urval 2 20.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 83 personer till Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala