Antagningspoäng för Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91006

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 13.77 0.60 99.99 0.00
Urval 2 18.08 16.10 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 13.77 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 280 personer till Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 18 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.95 15.70 0.30
Urval 2 12.95 15.70 0.30 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram på Sveriges Lantbruksuniversitet 12.95 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 177 personer till Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 19.80 0.55 99.99
Urval 2 15.25 19.80 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 177 personer till Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala