Antagningspoäng för Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91034

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.75 1.50 4.00
Urval 2 20.10 20.29 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.75 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2115

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 2115 personer till Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 1163 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 5 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.27 1.50 4.00
Urval 2 20.50 20.85 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.27 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2439

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 2439 personer till Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 1298 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 4 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 2 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.50 1.60 4.00
Urval 2 20.90 21.20 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2622

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 2622 personer till Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 1360 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 1 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 2 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.11 1.65 0.00
Urval 2 21.10 21.70 1.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2787

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 2787 personer till Djursjukskötare - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 1477 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala