Antagningspoäng för Djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91050

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.52 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.79 20.52 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2212

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 2212 personer till Djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 1164 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 5 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 3 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 20.20 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.69 19.91 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1776

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 1776 personer till Djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 969 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 5 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 3 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala