Antagningspoäng för Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91048

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.73 14.76 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.73 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 208 personer till Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 13 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 14.66 0.80 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 278 personer till Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 19 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala