Antagningspoäng för Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91048

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 14.66 0.80 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 278 personer till Ekonomi - hållbar utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 19 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala