Antagningspoäng för Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91011

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 16.60 1.10 0.00
Urval 2 17.62 16.40 1.05
För höstterminen år 2016 hade Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 550 personer till Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.00 1.10 0.00
Urval 2 18.10 17.85 1.10
För höstterminen år 2015 hade Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 637 personer till Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.80 1.10 0.00
Urval 2 18.00 17.71 1.05
För höstterminen år 2014 hade Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 554 personer till Ekonomi - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala