Antagningspoäng för Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91020

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 18.75 1.15 4.00
Urval 2 15.81 18.07 1.10
För höstterminen år 2017 hade Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 385 personer till Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 3 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.81 19.74 1.40 4.00
Urval 2 17.34 19.74 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.81 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 476 personer till Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 19.50 1.40 4.00
Urval 2 17.87 19.15 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 536 personer till Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 4 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 3 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.10 1.35 0.00
Urval 2 18.80 17.90 1.20
För höstterminen år 2014 hade Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

571

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 571 personer till Etologi och djurskydd - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 2 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 3 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala