Antagningspoäng för Euroforester - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81062

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Euroforester - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 22 personer till Euroforester - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala