Antagningspoäng för Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81043

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 106 personer till Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 114 personer till Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala