Antagningspoäng för Hållbara livsmedelssystem - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81050

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Hållbara livsmedelssystem - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 58 personer till Hållbara livsmedelssystem - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala