Antagningspoäng för Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91026

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.96 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 37 personer till Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 33 personer till Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 99.99
Urval 2 20.63 99.99
Höstterminen år 2016 hade Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 41 personer till Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 1.05
Urval 2 20.00 18.04
Under terminen HT2015 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 42 personer till Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala