Antagningspoäng för Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91024

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 19.33
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 i urvalsgrupp BI, 19.33 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 212 personer till Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 0 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 0 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 19.33 0.35
Urval 2 16.30 0.35 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 18.08 i urvalsgrupp BI, 19.33 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 266 personer till Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 0 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 0 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 11.73 0.40 0.00
Urval 2 15.53 11.73 0.40
För höstterminen år 2015 hade Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.53 i urvalsgrupp BI, 11.73 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 256 personer till Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 1 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala