Antagningspoäng för Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91025

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.68
Urval 2 14.68
Under terminen HT2015 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 21 personer till Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala