Antagningspoäng för Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91025

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 21 personer till Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.60
Urval 2 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 18 personer till Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.68
Urval 2 14.68
Under terminen HT2015 hade utbildningen Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen på Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 21 personer till Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala