Antagningspoäng för Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91023

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 14.00 1.00 99.99
Urval 2 14.00 1.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 71 personer till Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 16.08 0.75
Urval 2 14.54 16.40 0.75 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Hortonomprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet 14.00 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 96 personer till Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 16.13 0.70 99.99 0.00
Urval 2 18.60 16.13 0.80 99.99
Höstterminen år 2014 hade Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 68 personer till Hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala