Antagningspoäng för Husdjursvetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91019

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 16.35 0.80 0.00
Urval 2 14.87 12.95 1.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Husdjursvetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 122 personer till Husdjursvetenskap - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 0 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 0 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala