Antagningspoäng för Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 19.07 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.70 17.24 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 19.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 316 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 17.80 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.58 16.20 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 238 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.40 1.45 0.00 4.00
Urval 2 19.74 20.00 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1951

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1951 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 993 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 8 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 6 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 19.60 1.30 0.00
Urval 2 18.07 19.35 1.20
För höstterminen år 2017 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 250 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 61 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 53 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.20 0.65 99.99 0.00
Urval 2 14.30 14.20 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

108

Antagna urval 2

87

Under HT2016 sökte 301 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 108 personer i det första urvalet varav 72 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 58 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 16.35 0.85 4.00
Urval 2 13.85 10.63 0.85 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

76

Under HT2015 sökte 283 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 63 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 44 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.06 1.10 0.00
Urval 2 15.90 16.93 0.75
För höstterminen år 2014 hade Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

95

Under HT2014 sökte 303 personer till Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 66 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 61 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala