Antagningspoäng för Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81031

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 45 personer till Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala