Antagningspoäng för Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91022

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 19.28 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.32 18.79 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 19.28 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 470 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 17 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 19.40 1.35 0.00
Urval 2 17.76 18.85 1.30
För höstterminen år 2017 hade Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

68

Under HT2017 sökte 494 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 9 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 19.35 1.30 4.00
Urval 2 19.03 19.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2016 sökte 501 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 12 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.44 1.35 4.00
Urval 2 19.60 19.40 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2015 sökte 546 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 14 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.40 1.40 0.00
Urval 2 19.80 20.19 1.35
För höstterminen år 2014 hade Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 589 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 21 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala