Antagningspoäng för Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91035

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.80 1.10 3.50
Urval 2 13.40 14.13 0.90 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2016 sökte 423 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 15 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 19.85 1.20 3.00
Urval 2 17.35 17.50 1.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

63

Under HT2015 sökte 479 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 13 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 20.19 1.30
Urval 2 17.60 19.00 1.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) på Sveriges Lantbruksuniversitet 19.30 i urvalsgrupp BI, 20.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

63

Under HT2014 sökte 489 personer till Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 18 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala