Antagningspoäng för Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91037

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.40 1.30 0.00 4.00
Urval 2 18.50 18.95 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 610 personer till Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 18 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala