Antagningspoäng för Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91021

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.95 0.40 0.00 3.00
Urval 2 0.00 14.75 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 283 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 19 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 15.85 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

58

Under HT2019 sökte 213 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 20 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 21 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 16.86 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 255 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 22 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 16 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.27 1.00 3.00
Urval 2 12.50 15.92 0.60
För höstterminen år 2017 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 296 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 16 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 17.66 0.95 4.00
Urval 2 12.00 15.60 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 291 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 19 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.70 1.10 3.50
Urval 2 15.30 15.96 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 352 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 20 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 18.52 1.05 0.00
Urval 2 17.21 17.70 0.95
För höstterminen år 2014 hade Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 388 personer till Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 16 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala