Antagningspoäng för Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91045

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.25 0.70 0.00
Urval 2 15.56 15.25 0.70
För höstterminen år 2017 hade Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 192 personer till Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 30 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 28 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala