Antagningspoäng för Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91036

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.03 0.60 0.00
Urval 2 15.50 16.03 0.60
För höstterminen år 2016 hade Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

52

Under HT2016 sökte 187 personer till Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 40 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 39 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 16.60 0.70 4.00
Urval 2 17.67 16.58 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

52

Under HT2015 sökte 242 personer till Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 34 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 32 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.75 0.65 0.00
Urval 2 16.30 15.46 0.65
För höstterminen år 2014 hade Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 218 personer till Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 43 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 39 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala