Antagningspoäng för Miljökommunikation - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81034

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Miljökommunikation - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 87 personer till Miljökommunikation - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala