Antagningspoäng för Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81001

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 157 personer till Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 2 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala