Antagningspoäng för Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-BA006

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.73 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2020 sökte 80 personer till Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala