Antagningspoäng för Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-BA001

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 18.90 0.90 0.00 4.00
Urval 2 0.00 17.04 0.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2020 sökte 124 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 17.16 1.05 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2019 sökte 94 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala