Antagningspoäng för Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-B0004

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.81 1.10
Urval 2 99.99
Under terminen VT2017 hade utbildningen Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, på Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 35 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 17.75 0.70 0.00
Urval 2 14.50 10.83 0.95 99.99
Vårterminen år 2016 hade Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2016 sökte 66 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala