Antagningspoäng för Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-B0001

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.16 20.00 1.00 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2016 hade Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.16 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2016 sökte 0 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 18.90 1.15
Urval 2 16.44 17.39 0.65 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g på Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 68 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.63 0.80
Urval 2 16.40 19.63 0.40
Under terminen VT2014 hade utbildningen Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g på Sveriges Lantbruksuniversitet 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.63 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 51 personer till Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala