Antagningspoäng för Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-11002

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 15.46 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.15 15.46 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 85 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 16 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 18.94 1.05 0.00
Urval 2 17.35 18.60 0.90
För höstterminen år 2017 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 158 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 20.02 1.10 0.00
Urval 2 16.04 17.36 0.95 3.50
För höstterminen år 2016 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 173 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 20 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.13 1.15 0.00
Urval 2 19.20 16.85 1.10
För höstterminen år 2015 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 186 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 14 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 19.30 1.00 0.00
Urval 2 16.63 17.50 0.80
För höstterminen år 2014 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 175 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 11 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 13 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala