Antagningspoäng för Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-11005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.20 0.45 0.00 3.00
Urval 2 15.54 14.80 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2020 sökte 156 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 12 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 16.63 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 16.63 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

23

Under HT2019 sökte 120 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala