Antagningspoäng för Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-11004

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.98 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2019 sökte 83 personer till Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala