Antagningspoäng för Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 12.92 0.60 99.99
Urval 2 13.05 12.92 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 12.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 205 personer till Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 43 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 40 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.20 0.90
Urval 2 15.70 15.20 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Skogsmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

54

Under HT2015 sökte 236 personer till Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 44 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 42 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.90 0.75
Urval 2 16.50 15.90 0.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Skogsmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 226 personer till Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 45 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 42 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala