Antagningspoäng för Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91039

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 15.50 0.80 0.00
Urval 2 12.10 17.02 1.00 99.99
För höstterminen år 2016 hade Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 132 personer till Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 0 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala