Antagningspoäng för Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91037

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 19 personer till Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala