Antagningspoäng för Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91046

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 30 personer till Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala